06 - 10 06 77 80

06 - 10 06 77 80


Voor werkgevers

Wat levert Job inschakelen u op

Job Zwat is te typeren als een ervaren supervisor met een schat aan theoretische kennis, werk- en levens ervaring. Hij is in staat om zowel zijn praktische als zijn theoretische kennis tijdens de supervisie te verbinden met de problematiek van de supervisant. Job heeft zich als OR lid intensief bezig gehouden met de transitie en transformatie en kent de inhoudelijke achtergronden van de jongste ontwikkelingen evenals het bijbehorende bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld.”
Jan Rolleman regiomanager JbOV

Waar ik uw werknemer mee kan helpen
  • In de samenwerken met anderen beter leren gestelde doelen te bereiken.
  • Beter leren benutten van de eigen emotie.
  • Anders omgaan met perfectionisme en/of verantwoordelijkheidsgevoel.
  • Beter zicht te krijgen op eigen competenties.
  • Meer harmonie te realiseren tussen, handelen, denken, voelen en willen waardoor uw medewerker zich zowel in de werksituatie als privé completer en prettiger gaat voelen.
  • Beroepsverantwoordelijkheid verder te ontwikkelen en grenzen van de beroepscontext leren positief te benutten.
  • Zichzelf te ervaren als een zelfstandige professional.

 

Supervisanten over Job     CV Job